PEAPIISKOPI VALIMISED 25.-26.11.2014
    Uue peapiiskopi ametissepühitsemine
    Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus 02.02.2015 kl 12
Reede, 06. detsember 2019
     ESILEHT          VALIMISED     
     KANDIDAADID     
     ARTIKLID     
 VALIMISED


PEAPIISKOPI VALIMISED
Apostel Peetruse kuju Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus

Miks valitakse?

Järgides kirikuseadustikku, arvatakse vaimulik emerituuri 65-aastaseks saamisel. Peapiiskop Andres Põder saab 22. novembril 65-aastaseks, seejärel saab peapiiskop endale tiitli peapiiskop emeeritus
See seadus on kehtinud peapiiskop Jaan Kiivit juuniorist saadik, kes siirdus emerituuri samuti 65-aastaselt. 
Kuni uue peapiiskopi ametisseseadmiseni 2. veebruaril täidab piiskop Einar Soone peapiiskopi kohustusi.

Millal valitakse?

Vastavalt EELK Konsistooriumi 5. novembri 2013 otsusele valitakse uus Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop EELK XXIX Kirikukogu 2014. aasta sügisistungjärgul, 25.–26. novembril 2014.

Millal seatakse peapiiskop ametisse?

Uus peapiiskop seatakse ametisse küünlapäeval, 2. veebruaril 2015 Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus.

Kes ja kuidas valib?

Peapiiskopi valib kirikukogu, mis koosneb 12 praostkonna, vaimulike konverentsi ja kaplanaatide esindajatest ning konsistooriumi liikmetest.

Iga praostkonna sinodil on õigus üles seada üks peapiiskopi kandidaat. Kandidaatide esitamise tähtaeg oli 1. juuli 2014. Samuti on vähemalt 10 kirikukogu liikmel õigus seada üles oma kandidaat kirikukogu sügisistungjärgu alguses. EELK XXIX Kirikukogu koosneb 57 liikmest.

Valimiste kord:

  • Kui kandidaate on rohkem kui üks, valitakse peapiiskop istungil, mis toimub järgmisel päeval (26. novembril) pärast kandidaatide ülesseadmise lõppemist.
  • Valituks osutub kandidaat, kelle poolt on hääletanud üle poole kohalolevatest kirikukogu liikmetest.

Kes saab kandideerida ja mis on peapiiskopi amet?

Peapiiskopi ametisse kandideerijal peab olema kõrgem teoloogiaharidus ja ta peab olema teeninud EELK preestrina vähemalt viisteist aastat.

Kiriku sees on peapiiskopi ülesanded, kohustused, vastutusalad ja õigused ära määratud EELK põhikirja ja EELK kirikuseadustikuga. Tema võimalused kirikut juhtida EELK kõrgeima vaimuliku juhi ja ülemkarjasena on nähtav nii kiriku sees kui väljaspool kirikut.

Kes kandideerib?

Järgnevalt toome ära peapiiskopikandidaadid ülesseadmise järjekorras ning kandidaadi esitanud praostkonnad:

  1. Urmas Viilma – Ida-Harju, Järva
  2. Ove Sander  – Tallinn, Tartu, Valga, Viru, Võru
  3. Marko Tiitus – Viljandi
  4. Joel Luhamets – Pärnu, Saarte 
  5. Tiit Salumäe – Lääne, Lääne-Harju
|↑ üles|  
EELK Konsistoorium, Kiriku plats 3, 10130 Tallinn • tel 627 7350, faks 627 7352 • konsistooriumeelk.ee