PEAPIISKOPI VALIMISED 25.-26.11.2014
    Uue peapiiskopi ametissepühitsemine
    Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus 02.02.2015 kl 12
Reede, 06. detsember 2019
     ESILEHT          VALIMISED     
     KANDIDAADID     
     ARTIKLID     
 KANDIDAADIDUrmas Viilma

Ove Sander

Marko Tiitus

Joel Luhamets

Tiit Salumäe

Peapiiskopi kandidaadid

URMAS VIILMA
Tallinna Püha Neitsi Maarja Piiskopliku Toomkoguduse õpetaja, konsistooriumi kantsler. Urmas Viilma on sündinud 13. augustil 1973. aastal Tallinnas. Pärast Saue keskkooli lõpetamist 1991. aastal asus ta õppima EELK Usuteaduse Instituudi usuteaduskonda, mille lõpetas 1998. aastal. Urmas Viilma ordineeriti diakoniks 2. mail 1993 ja õpetajaks 15. septembril 1998.
Loe lähemalt »
OVE SANDER
Nõmme Rahu koguduse õpetaja, EELK Usuteaduse Instituudi rektor. Ove Sander on sündinud 4. mail 1970. aastal Tartus. Ta on lõpetanud Nõo keskkooli 1988. aastal. Teoloogiahariduse omandas EELK Usuteaduse Instituudis aastatel 1988–1994. Magistrikraadi kaitses 1998. aastal USA-s AFLC Teoloogilises Seminaris, doktorikraadi 2005. aastal Tallinna Ülikoolis.
Loe lähemalt »
MARKO TIITUS
Viljandi Jaani koguduse õpetaja, Viljandi praostkonna praost. Marko Tiitus on sündinud 6. septembril 1971 Tallinnas. Ta on õppinud akordionit ja lõpetanud Georg Otsa nim Muusikakooli, kus keskhariduse kõrval omandas ka muusikaõpetaja, orkestriartisti ja harrastuskollektiivi dirigendi kutse. 1991–1994 jätkas õpinguid samas koolis süva-täiendõppe kursusel. Aastatel 1992–1997 õppis EELK Usuteaduse Instituudis, millest viimased kaks aastat magistriõppes Norras. Alates 2005. aastast õpib Tartu Ülikoolis doktoriõppes usuteadust.
Loe lähemalt »
JOEL LUHAMETS
Tartu Pauluse koguduse õpetaja, Tartu praostkonna praost, konsistooriumi assessor. Joel Luhamets on sündinud 19. märtsil 1952 Antslas. Pärast Antsla keskkooli lõpetamist 1970. aastal asus ta õppima Tallinna Polütehnilisse Instituuti energeetika teaduskonda elektrivõrkude ja -süsteemide erialale. Lõpetas õpingud elektriinseneri kutsega 1975. aastal. Aastatel 1975–1977 töötas Märjamaa sovhoosis energeetikuna. Teoloogiahariduse omandas EELK Usuteaduse Instituudis aastatel 1977–1987.
Loe lähemalt »
TIIT SALUMÄE
Haapsalu Püha Johannese koguduse õpetaja, Lääne praostkonna praost, konsistooriumi assessor. Tiit Salumäe on sündinud 25. detsembril 1951 Tartus kirikuõpetaja peres kuuenda lapsena. Juba 14-aastasena alustas ta õpinguid EELK Usuteaduse Instituudi kirikumuusika osakonnas (1965–1975). Pärast Loksa keskkooli lõpetamist 1970. aastal asus õppima usuteadust EELK Usuteaduse Instituudis.
Loe lähemalt »

Küsimused peapiiskopikandidaatidele: Urmas Viilma
Ajaleht Eesti Kirik
1. Praegu teatakse teid kui kantslerit. Ometi olete alustanud maal ja tavalise koguduseõpetajana. Nii ei saa teile olla tundmatu mistahes tahk kirikuelus. Mida olete kaasa võtnud algusest, oma esimesest kogudusest? 1. Alustasin praktikandi ja diakonina Keila kogudusest, kust sain kaasa esimesed praktilised juhtnöörid tollaselt õpetajalt ja mentorilt Jaan Jaanilt. Oma esimese matuse viisin läbi 18aastasena. Samas vanuses alustasin kaasateenimist jumalateenistustel ja jutlustamist. Diakoniks sain 19aastasena. Kaks aastat Keilas valmistas mind ette suure maakoguduse teenimiseks Pärnumaal.
Loe lähemalt »

Küsimused peapiiskopikandidaatidele: Ove Sander
Ajaleht Eesti kirik
1. Praegu teatakse teid kui rektorit. Ometi olete alustanud maal ja tavalise koguduseõpetajana. Nii ei saa teile olla tundmatu mistahes tahk kirikuelus. Mida olete kaasa võtnud algusest, oma esimesest kogudusest? 1. Igal kogudusel on oma ainulaadne nägu ning elame kiirete muudatuste ajas, mis puudutavad sügavalt ka kirikuelu. Seega ei saa öelda, et kõik oleks mulle kirikus teada ja tuntud. Õpin pea iga päev midagi uut. Vastseliinast, oma esimesest kogudusest, olen kaasa võtnud arusaama, et vaid üheskoos – nii koguduse kui kogukonna liikmetega – on võimalik kirikut edasi viia. Teadmise, et koguduse traditsioonidesse ja liikmetesse tuleb suhtuda austuse ja täie tõsidusega. Ka kogemuse, et tulemuslikuks tööks on vaja eelkõige Jumala õnnistust, pere toetust ning koguduseliikmete eestpalvet.
Loe lähemalt »

Küsimused peapiiskopikandidaatidele: Marko Tiitus
Ajaleht Eesti Kirik
1. Olete praostina juhtimas praostkonda, aga teil on kirikus ja väljaspool kirikut teisigi ülesandeid. Kuidas suudate end ja oma aega jagada? 1. Üheltpoolt kaasneb paljude kohustustega pealiskaudsuse oht, teisalt on eri ülesandeid täites elu mitmekülgsem ja põnevam, üht tööd tehes on võimalik teisest puhata ning küllap on ka pilk oludele ja inimestele avaram. Samas ei ole need eri asjad – nii koguduseõpetaja, praosti kui õppejõuna teenin ma Eesti kirikut.
Loe lähemalt »

Küsimused peapiiskopikandidaatidele: Joel Luhamets
Ajaleht Eesti Kirik
1. Olete praostina juhtimas praostkonda, aga teil on kirikus ja väljaspool kirikut teisigi ülesandeid. Kuidas suudate end ja oma aega jagada? 1. Mitut ametit pidades on töö mitmekesisem ja ka huvitavam ning vähem väsitav. Jeesus ütles, et jumalariigis on alati tööd rohkem kui töötegijaid. Lõputu hulk tööd on igal vaimulikul. Sellest tundest ei ole võimalik pääseda ametite ja ülesannete vähendamisega. Iga päeva lõpuks jääb ikka suurem osa tööst tegemata. Tegelikult ei soovikski olla normeeritud tööajaga jumalariigi ametnik.
Loe lähemalt »

Küsimused peapiiskopikandidaatidele: Tiit Salumäe
Ajaleht Eesti Kirik
1. Olete praostina juhtimas praostkonda, aga teil on kirikus ja väljaspool kirikut teisigi ülesandeid. Kuidas suudate end ja oma aega jagada? 1. 1990ndate alguses korraldas Soome kiriku koolituskeskus juhtimiskoolitusi. Mulle oli sellest palju abi. Planeerin oma tegevused ja jälgin kalendrit, see aitab palju kaasa, et saan teha tööd rahulikult. Ladina tarkus, mida mu isa õpetas on «Festina lente». Arvan, et läbipõlemine, burnout, ei ole suureks ohuks siis, kui on palju tegemist ja teed tööd rõõmuga, vaid siis, kui sa ei arvesta oma ressursiga, ei oska planeerida oma tegemisi või tunned hoopis, et sind ei vajata.
Loe lähemalt »
|↑ üles|  


EELK Konsistoorium, Kiriku plats 3, 10130 Tallinn • tel 627 7350, faks 627 7352 • konsistooriumeelk.ee