PEAPIISKOPI VALIMISED 25.-26.11.2014
    Uue peapiiskopi ametissepühitsemine
    Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus 02.02.2015 kl 12
Reede, 06. detsember 2019
 KANDIDAADIDUrmas Viilma

Ove Sander

Marko Tiitus

Joel Luhamets

Tiit Salumäe


MARKO TIITUS

Viljandi Jaani koguduse õpetaja, Viljandi praostkonna praost.

Marko Tiitus on sündinud 6. septembril 1971 Tallinnas. Ta on õppinud akordionit ja lõpetanud Georg Otsa nim Muusikakooli, kus keskhariduse kõrval omandas ka muusikaõpetaja, orkestriartisti ja harrastuskollektiivi dirigendi kutse. 1991–1994 jätkas õpinguid samas koolis süva-täiendõppe kursusel.

Aastatel 1992–1997 õppis EELK Usuteaduse Instituudis, millest viimased kaks aastat magistriõppes Norras Det Teologiske Menighetsfakultet’is. Alates 2005. aastast õpib Tartu Ülikoolis doktoriõppes usuteadust.

Marko Tiitus ordineeriti õpetajaks 2. juulil 1999. Aastatel 2000–2005 teenis ta Juuru kogudust. Alates 2005. aastast on ta Viljandi Jaani koguduse õpetaja. Alates 2007. aastast Viljandi praostkonna praost. Aastatel 2000–2014 oli ta vaimulike konverentsi juhatuse liige, neist viimased kümme aastat juhatuse esimees. Osalenud hariduskomisjoni ja liturgiakomisjoni töös.

Lisaks koguduseõpetaja ametile on Marko Tiitus olnud aastaid seotud ka kooliga. Saab ütelda, et nii kool kui kirik on seisnud ta elus olulisena üksteise kõrval. Tiitus on õpetanud koolis akordionimängu, usuõpetust, ladina keelt, kultuurilugu ja psühholoogiat.  Kirikutöö algas EELK Pühapäevakooli Ühenduse kaudu laste õpetamisest  kui ka vastselt taastatud Peeteli koguduse elu üles ehitamisena 1993. aasta kevadel. Marko Tiitus täitis Peeteli koguduses juhatuse ja nõukogu esimehe ülesandeid, mängides teenistustel nii süntesaatorit, kui andes pühapäevakooli- ja leeritunde.  Samuti on Tiitus on EELK Usuteaduse Instituudi tegeliku usuteaduse lektor alates 2001. aastast.

Marko Tiitus on Akadeemilise Usuteaduse Seltsi liige, Usuteadusliku Ajakirja toimetuse kolleegiumi liige, ajalehe Eesti Kirik toimetuse kolleegiumi liige, Societas Liturgica liige.

Kirik on Marko Tiitust autasustanud EELK Teeneteristi III järguga (2013).

Abielus Mirjam Tiitusega. Marko Tiitusel on neli tütart: Mirjam (1994), Elsbet Helena (2004), Ingel Madleen (2006) ja Maarja Eliise (2010).

 

TEENISTUSKÄIK

Koguduste teenimine

 • Tallinna praostkonna vikaarõpetaja 1999–2000
 • Juuru koguduse õpetaja 2000–2005
 • Viljandi Jaani koguduse õpetaja alates 2005
 • Pilistvere koguduse hooldajaõpetaja 2007–2011
 • Karksi koguduse hooldajaõpetaja 2010–2011
 • Halliste koguduse hooldajaõpetaja alates 2010

Muud kiriklikud ülesanded

 • Viljandi praostkonna praost alates 2007
 • Kirikukogu liige alates 2001
 • EELK Usuteaduse Instituudi tegeliku usuteaduse lektor alates 2001, õppetooli hoidja 2010–2011
 • Õpetajate konverentsi juhatuse liige 2000–2004 ja esimees 2003–2004, Vaimulike konverentsi juhatuse esimees 2004–2014
 • Haridusnõukogu liige 2001–2004, hariduskomisjoni liige 2006–2012
 • Liturgiakomisjoni liige alates 2006

Muud ametid ja ülesanded

 • Concordia ülik kaplan ja religiooniloo õppejõud 1999–2003
 • Juuru vallavolikogu liige 2002–2005
 • Akadeemilise Usuteaduse Seltsi liige
 • Usuteadusliku Ajakirja toimetuskolleegiumi liige
 • Ajalehe Eesti Kirik toimetuskolleegiumi liige
 • Societas Liturgica liige alates 2011

Autasud

EELK Teeneteristi III järk 2013


|↑ üles|  
EELK Konsistoorium, Kiriku plats 3, 10130 Tallinn • tel 627 7350, faks 627 7352 • konsistooriumeelk.ee